Att mäta är att veta!

Play Video
Realtidsdata för att förstå kunders och besökares beteende och flöden blir en allt viktigare faktor för fortsatt framgång. Att mäta är att veta! När datan används som beslutsunderlag för exempelvis schemaläggning, marknadsinsatser eller för analys och benchmarking, ökar konkurrenskraften – och i samma takt kan onödiga kostnader sänkas. 
 
JITI erbjuder nyutvecklad teknik som med stor precision registrerar in- och utpassering med hjälp av smarta sensorer. Du kan i realtid, via en lättnavigerad partnerportal, få direktaccess till din besöksdata via smartphone eller dator. JITI går fort att installera, är lätt att implementera i affärsutvecklingen och kräver ingen stor investering. 

VI BERÄTTAR GÄRNA MER

Kontakta Oss

E-post

vip@jiti.se

Telefon

031-38 60 800

Adress

Kungsportsavenyen 21, 411 36 Göteborg

© JITI AB 2018